اخبار

اطلاعات ویدیو

عشق و عقل: آیا باید یکی را انتخاب کرد؟

دانشجوی جوانی تصمیم خود برای راه ندادن به عشق در زندگی خود تا پایان تحصیلاتش را با دکتر کورش عرفانی در میان گذاشته و نظر ایشان را می پرسد. به پاسخ توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آذر ۱۳۹۶ – ۴ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/n27RBS

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما