اخبار

اطلاعات ویدیو

علم و اخلاق: آشتی پذیر یا آشتی ناپذیر؟

آیا علم در فرای آخلاق انسانی عمل می کند؟ و یا می توان اخلاق و علم را آشتی داد؟ پرسش ظریف یک بییننده از دکتر کورش عرفانی، به پاسخ ایشان در برنامه فرآیند زندگی توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۰ آذر ۱۳۹۶ – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/3oSgaU

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما