اخبار

اطلاعات ویدیو

عملکرد رژیم فاسد: توجیه و دستمایه ی نابود کردن کشور ایران

عملکرد رژیم فاسد: توجیه و دستمایه ی نابود کردن کشور ایران
گزیده ای از کاوه ی آهنگر از تلویزیون دیدگاه: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – ۶ مارس ۲۰۱۷
موضوع: قرار دادن رژیم ایران در راس لیست تروریسم و مثلث منطقه ای فعال در این باره
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور از تلویزیون دیدگاه
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب https://goo.gl/QynOkv
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/AWkmzO

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما