اخبار

اطلاعات ویدیو

غفلت ما و چشم طمع رژیم به ثروت بلوکه شده ما در آمریکا

غفلت ما و چشم طمع رژیم به ثروت بلوکه شده ما در آمریکا
گزیده ای از برنامه کاوه ی آهنگر: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۳ فوریه ۲۰۱۷
موضوع: ایران در انتظار اقدامات تحریمی آمریکا پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور از تلویزیون دیدگاه
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب https://goo.gl/Kl5SLP
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/VUUOdP

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما