اخبار

اطلاعات ویدیو

فقر و ثروت در آمریکا: از تصور رایج تا واقعیت تلخ!

فقر و ثروت در آمریکا: از تصور رایج تا واقعیت تلخ!
گزیده ای از برنامه ی کاوه ی آهنگر ۲۱ آبان ۱۳۹۵ – ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ از تلویزیون دیدگاه
موضوع: انتخاب ترامپ: ریشه ها و نتایج آن در سطح ملی و جهانی
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب goo.gl/XL93No
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود goo.gl/zI8h84

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما