اخبار

اطلاعات ویدیو

فلسفه و شادی کودکی

آیا کودکان دارای نوعی فلسفه زندگی هستند؟ چه چیزی شادی کودکانه را توضیح می دهد؟ دکتر کورش عرفانی به این پرسش ها پاسخ می دهند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۷ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/uPJevr

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما