اخبار

اطلاعات ویدیو

قبل از این که زیر خاک مدفون شویم، بپاخیزیم

تا حالا شده نتونی نفس بکشی؟
پای صحبت هموطنان ما از #اهواز
قبل از این که زیر خاک مدفون شویم، بپاخیزیم.

تلویزیون دیدگاه رسانه ای شهروندی و مستقل در خدمت دگرگونی است.
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما