اخبار

اطلاعات ویدیو

متدولوژی یعنی پویایی فکر

متدولوژی یعنی پویایی فکر
گزیده ای از “حزب ایران آباد: ایدئولوژی یا متدولوژی؟“ که در نشریه خودرهاگر شماره شش انتشار یافته است.
متن کامل این مقاله را با دنبال کردن لینک زیر بیابید:
https://goo.gl/iV1H0y
“خودرهاگر” نشریه رسمی حزب ایران آباد است.
حزب ایران آباد ایدئولوژی خاصی را دنبال نمی کند، بلکه هر ایدئولوژیی را مطالعه کرده و از مطالب مستند و عملی آن، که ریشه در واقعیت های تاریخی دارد و برای جامعه ی بشری امروز و جامعه ی ایرانی مفید باشد، استفاده می نماید.
حزب ما مجهز به متدولوژی یا روش فهم مستند پدیده است.
این متدولوژی روی پایه های جهان شمول و عمل گرا بنا گردیده است. در حزب ایران آباد بر خلاف بسیاری از تشکل ها، راه تفکر در همه ی موضوعات، بدون استثناء باز است.
خط قرمزی اگر در حزب ما وجود داشته باشد از نوع فکری نیست، از نوع اخلاقی است و آن هم به حفظ جان و کرامت انسان ها باز می گردد.
یعنی به استثنای زیر سؤال بردن جان و کرامت انسان که دو ارزش جهان شمول هستند، هیچ موضوع دیگری نیست که ما آماده نباشیم در حزب ایران آباد در مورد آن ها بحث و تحقیق کنیم و یا نظر و دیدگاه خود را پیرامون آن ها و تابع نتایج بررسی های عینی و مستند متحول نسازیم. از آنجا که ما مطلق گرا نیستیم، وجود اشتباه را نیز می پذیریم و آماده برای پذیرش تغییر و تحولاتی که علمی و منطقی و مستدل باشند نیز هستیم.

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما