اخبار

اطلاعات ویدیو

محاسبه غلط سینه چاکان امامزاده ترامپ

محاسبه غلط سینه چاکان امامزاده ترامپ
گزیده ای از برنامه کاوه ی آهنگر: ۹ اسفند ۱۳۹۵ – ۲۷ فوریه ۲۰۱۷
موضوع: افزایش بودجه ی نظامی همزمان آمریکا و ایران در تدارک برخورد احتمالی
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی و مهندس کامران مهرپور از تلویزیون دیدگاه
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب https://goo.gl/TA2TId
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/dAJtd6

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما