اخبار

اطلاعات ویدیو

محاسبه گری در ازدواج

دختر جوانی که به جای ازدواج با یک جوان شریف، برای برخورداری از امکانات بیشتر ترجیح می دهد با یکی از اعوان و انصار رژیم ازدواج کند: این موضوعی است که دکتر کورش عرفانی در پاسخ به بیننده ای به آن می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۷ اسفند ۱۳۹۶ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۸
https://goo.gl/uPJevr

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما