اخبار

اطلاعات ویدیو

مشکلات زناشویی و راه درست برخورد با آنها

مشکلات زناشویی و راه درست برخورد با آنها
گزیده ای از برنامه فرآیند زندگی: ۲۲ خرداد ۹۶ – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی (جامعه شناس) از تلویزیون دیدگاه
موضوع: پاسخ به پرسش های بینندگان مرتبط با روابط اجتماعی و خانوادگی
پرسش های خود را به این آدرس ارسال فرمایید
farayandtv@gmail.com
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب
https://goo.gl/ZDc1DD
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود
https://goo.gl/3BSLdW

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما