اخبار

اطلاعات ویدیو

معرفی کتاب خودیاری ترک اعتیاد

مجموعه برنامه های «خودیاری ترک اعتیاد» از دکتر کورش عرفانی به صورت کتاب منتشر شد، در این برنامه ایشان به معرفی و توضیح کتاب می فرمایند و اطلاعات برای انتشار آن را در اختیار علاقمندان قرار می دهند

سفارش کتاب «خودیاری ترک اعتیاد» از طریق اینترنت بر روی وبسایت
www.khodyary.com
برای سفارش کتاب از طریق تلفن
001-818-501-1144

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما