اخبار

اطلاعات ویدیو

معضل رابطه سالم بین زن و مرد در جهنم این نظام

رابطه بین دو جنس مخالف در بسیاری از جوامع دنیا به شکل طبیعی و متعادل شکل می گیرد، نوبت به کشور ما که می رسد، به دلیل وجود این نظام فاسد و ارتجاعی، به معضل بزرگی تبدیل می شود. به تحلیل دکتر کورش عرفانی، جامعه شناس، در این ارتباط توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۰ آذر ۱۳۹۶ – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/3oSgaU

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما