اخبار

اطلاعات ویدیو

معیشت، منزلت، حق مسلم ماست!

معیشت، منزلت حق مسلم ماست!
تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی، تهران ۳ اسفند

تلویزیون دیدگاه، رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما