اخبار

اطلاعات ویدیو

منشاء مذاهب در زمین است یا در آسمان ها؟

در برنامه فرآیند زندگی، دکتر کورش عرفانی به برخی ادعاها که بر اساس آنها گویی مذاهب از جانب موجودات فضایی و از آسمان ها به ساکنین این کره ی خاکی انزال شده است می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۰ آبان ۱۳۹۶ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/xMYLW9

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما