اخبار

اطلاعات ویدیو

منطقه ای از مغز که مذهب را می پروراند

باورهای مذهبی، حاصل کار کدام بخش از مغز است؟ به توضیحات دکتر کورش عرفانی در این راستا توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آذر ۱۳۹۶ – ۴ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/n27RBS

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما