اخبار

اطلاعات ویدیو

ناامیدی ریشه در ناآگاهی دارد

در زمان برخورد با مشکلات، اگر با ناامیدی احساس کردیم راه حلی وجود ندارد، تنها به این دلیل است که به اندازه کافی جستجو نکرده ایم و از راه چاره درست ناآگاه مانده ایم. ناآگاهی سرچشمه ناامیدی است و آگاهی امید به زندگی بهتر می آفریند. به بحث جالب و پایه ای دکتر عرفانی در این راستا توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آذر ۱۳۹۶ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/uaPGzu

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما