اخبار

اطلاعات ویدیو

نمونه ای از وحشت رژیم اسلامی از تلویزیون دیدگاه و هک آن

پاسداران ورشکسته ی نظام برای جلوگیری از رسیدن پیام روشنگرانه ی تلویزیون دیدگاه تلاش کرده اند که کانال ماهواره ای تلویزیون و وبسایت آن را هک کنند.

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما