اخبار

اطلاعات ویدیو

نهایت آنها و بینهایت ما

بر خلاف مذهبی ها و دین باوران که بهترین نهایت را در رسیدن به بهشت یا جهنم می دانند، باورمندان به علم و خرد، انسان را جزئی از بینهایت هستی و طبیعت می دانند که می تواند در قالب های مختلف پس از مرگ حیاتی دوباره یابد. به توضیحات ارزشمند دکتر کورش عرفانی در این راستا توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/bLK4JB

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما