اخبار

اطلاعات ویدیو

پرخاشجویی در رابطه ی زناشویی: راهکار چیست؟

خشونت و پرخاشجویی و بداخلاقی های همسر را به دلیل وجود فرزند و چون امید به تغییر او داریم، می بایست تحمل کنیم؟ و یا عدم احترام به کرامت انسانی خود را برنتابیم؟ این انتخاب، زندگی و آینده ی ما را رقم می زند؛ انتخابی که آسان تر خواهد شد اگر دربیابیم که ما وظیفه نداریم کج رفتاری های دیگران را به هرقیمت بپذیریم و به خاطر آن زجر بکشیم.
به تحلیل دکتر کورش عرفانی، جامعه شناس، در این راستا توجه فرمایید
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آبان ۱۳۹۶ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/kRqbwE

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما