اخبار

اطلاعات ویدیو

پرورش گل در باتلاق پرداخته ی این نظام: ممکن یا ناممکن؟

جامعه ایران دچار آسیب های اجتماعی فراوانی است که عواقب آن به شکلی یا شکلی دیگر میلیون ها تن از هموطنان ما را گرفتار خود کرده است. سرچشمه ی این آسیب ها بدون شک وجود یک نظام ضد انسانی حاکم بر کشور ماست. پرسش اصلی اینجاست: آیا با ادامه ی حیات این رژیم اعضای جامعه ی ما می توانند انسان هایی سالم و متعادلی باشند؟ پاسخ را از دکتر کورش عرفانی در برنامه فرآیند زندگی بشنوید
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱ آبان ۱۳۹۶ – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/jc3EaF

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما