اخبار

اطلاعات ویدیو

چرایی گوشه گیری

در پاسخ به هموطنی که مشکل جمع گریزی و گوشه گیری دارد، دکتر کورش عرفانی به توضیحاتی در این رابطه می پردازند

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/CL5eFX

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما