اخبار

اطلاعات ویدیو

چرا نباید استبداد را تحمل کنیم؟

بسیاری از مردم می دانند استبداد بد است اما دلیل آن را به درستی نمی دانند. بیننده ای با ذکر این نکته در ایمیل خود به دکتر کورش عرفانی از ایشان می خواهند در این ارتباط توضیحاتی بدهند. توجه بینندگان گرامی تلویزیون دیدگاه را به این بحث جالب در برنامه فرآیند زندگی جلب می کنیم؛ بحثی که با تعریف معنای استبداد آغاز می شود: استبداد یعنی نبودِ حق اختیار

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۲۷ آذر ۱۳۹۶ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/uaPGzu

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما