اخبار

اطلاعات ویدیو

چهارمین روز از تجمعات اعتراضی مردم خوزستان

هموطن با غیرت، حمایت حمایت!
فریاد هموطنان ما از افزایش سرطان در خوزستان بلند است.
چهارمین روز از تجمعات اعتراضی مردم دلاور #خوزستان
اهواز ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما