اخبار

اطلاعات ویدیو

چگونگی شکل گیری شخصیت سایکوپت نزد کودکان

یکی از بینندگان برنامه فرآیند زندگی که درباره سن برخورد با کودکانی که علائم شخصیت سایکوپت از خود نشان می دهند می پرسند، به پاسخ دکتر کورش عرفانی در این ارتباط توجه فرمایید

پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸
https://goo.gl/CL5eFX

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما