اخبار

اطلاعات ویدیو

کلامی روبه مالباختگان مؤسسات مالی در ایران

کلامی روبه مالباختگان مؤسسات مالی در ایران
توجه مالباختگان را به بخش آخر این ویدیو جلب می نماید!

برای تداوم و گسترش کار رسانه ی شهروندی و مستقل دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation
به کانال دیدگاه در تلگرام بپیوندید https://t.me/DidgahTV
عضو صفحه دیدگاه در فیسبوک شوید: https://goo.gl/LVI290

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما