اخبار

اطلاعات ویدیو

یا ما خود برای کشورمان طرح و برنامه داریم، یا دیگران برای ما طرح و توطئه خواهند داشت!

یا ما خود برای کشورمان طرح و برنامه داریم، یا دیگران برای ما طرح و توطئه خواهند داشت!
گزیده ای از برنامه ی کاوه ی آهنگر از تلویزیون دیدگاه: ۳ دی ۱۳۹۵ – ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶
موضوع برنامه: اقتصاد ورشکسته ی ایران، پاشنه ی آشیل رژیم در معادلات داخلی و معاملات خارجی
ویدیوی کامل این برنامه در یوتیوب goo.gl/Fo7KMT
فایل صوتی کامل این برنامه در ساندکلاود https://goo.gl/qjxlMf

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما