از ایران اسلامی به ایران آمریکایی، لیست گذاری سپاه در چارچوب استراتژی منطقه ای آمریکا

کورش عرفانی، ۲۳ فروردین ۹۸ مقدمه همان گونه که پیش بینی می شد، سخنگوی وزارت امور خارجه ی آمریکا اعلام کرد که کاخ سفید از روز هشتم آوریل ۲۰۱۹ سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده است. پدیده ای در نوع خود نو و بی سابقه؛ این برای نخستین بار است که یک نیروی نظامی متعلق به یک دولت رسمی – و نه یک سازمان نظامی در حاشیه ی یک دولت، یک نیروی ضد دولت و یا یک سازمان نظامی مشغول به فعالیت های غیر مرتبط با یک حکومت- توسط ایالات متحده به لیست سازمان های تروریستی … ادامه خواندن از ایران اسلامی به ایران آمریکایی، لیست گذاری سپاه در چارچوب استراتژی منطقه ای آمریکا