اخبار

برنامه ایده ها و ریشه ها – 138 – سیامک ستوده – علی زیدونی

ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده همبری برنامه ای از علی زیدونی
برنامه – 138 – : به تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ – ۱۹ مارس ۲۰۱۹
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh

> <<