اخبار

برنامه ایده ها و ریشه ها – 150 – سیامک ستوده – علی زیدونی

برنامه ایده ها و ریشه ها – 150 – با ارائه سیامک ستوده
برنامه همبری 13 – با ارائه علی زیدونی
تاریخ ۲۲ خرداد ۹۸ – ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh

> <<