اخبار

برنامه فرآیند زندگی: پاسخ به پرسش های بینندگان مرتبط با روابط اجتماعی و خانوادگی

«فرآیند زندگی» از تلویزیون دیدگاه: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷
برنامه ای از دکتر کورش عرفانی – جامعه شناس
موضوع: پاسخ به پرسش های بینندگان مرتبط با روابط اجتماعی و خانوادگی
پرسش های خود را به این آدرس ارسال فرمایید: farayandtv@gmail.com
فایل صوتی این برنامه در ساندکلاود: https://goo.gl/EfrWWP

تلویزیون دیدگاه رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation
به کانال دیدگاه در تلگرام بپیوندید https://t.me/DidgahTV
عضو صفحه دیدگاه در فیسبوک شوید: https://goo.gl/LVI290

leave a reply

> <<