اخبار

توصیه و فرمان اسماعیل بخشی رھبر دربند کارگران خوزستان: فریب ھیچ کسی را نخورید

همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز
با شعارهای: “فولاد، هفت تپه پیوندتان مبارک!” ” فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد” “زندانی هفت تپه آزاد بايد گردد!” “کارگر ایرانی، اتحاد اتحاد!”
هفت تپه می رزمد ،می خروشد ،سازش نمی پذیرد نه خصوصی،نه دولتی،اداره شورایی .. . نه حاکم، نه دولت، نیستند بفکر ملت امروز باید صدای اسماعیل بخشی را بە جھان برسانیم. شعار: «ھر کارگر یک بخشی است» برنامه ''نبض میهن'' شماره (۵۱): ۹ آذر ۹۷ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ از تلویزیون دیدگاه
ارائه شده توسط مهندس کامران مهرپور عکس ها و ویدیوهای خود از اعتراضات اجتماعی در ایران را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
bama@didgah.tv دیدگاه، رسانه ای شهروندی و در خدمت دگرگونی در ایران است، آن را به هموطنان معرفی کنید
Website: https://www.didgah.tv
عکس ها و ویدیوهای خود از اعتراضات اجتماعی در ایران را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
bama@didgah.tv
مشخصات تلویزیون دیدگاه بر روی ماهواره یاه ست برای ایران
? Yahsat, Freq:11766, Pol:Vertical, SR:27500, FEC:5/6
همیار ما برای ادامه و گسترش فعالیت های تلویزیون دیدگاه باشید
https://www.didgah.tv/همیاری-مالی/ علاوه بر حمایت از صفحه فیسبوکی تلویزیون دیدگاه Didgah Tv و معرفی آن به دوستان خود، ما را در شبکه های اجتماعی و پیغام رسان های دیگر نیز دنبال کنید
Instagram: https://www.instagram.com/didgahtv/
Twitter: https://twitter.com/DidgahTV
Telegram: https://t.me/DidgahTV
SoundCloud: https://soundcloud.com/didgahtv
Youtube: https://bit.ly/2tNDr4x
Google+: https://plus.google.com/+DidgahTV
WhatsApp: 001 818 448 2252
Website: https://www.didgah.tv/
LiveStream: https://livestream.com/accounts/27146…

> <<