اخبار

فکر کردن شاخص انسان بودن – به قلم دکتر کورش عرفانی

فکر کردن شاخص انسان بودن، دومین از سری نوشتارهای کوتاه دکتر کورش عرفانی است در راستای مطرح کردن مبانی بنیادین در رابطه با انسان و دعوت به اندیشه و عمل
گویندگان: گلستان و آریوبرزن
فایل شنیداری این برنامه نیز در ساندکلاود در دسترس علاقمندان قرار دارد برای سفارش کتاب «خودیاری ترک اعتیاد» به قلم دکتر کورش عرفانی به این وبسایت مراجعه فرمایید
http://www.khodyary.com/index.html برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید

کانال تلگرامی تلویزیون دیدگاه: t.me/didgahtv
صفحه اینستاگرامی تلویزیون دیدگاه: instagram.com/didgahtv
صفحه توئیتری تلویزیون دیدگاه: twitter.com/didgahtv
صفحه دیدگاه در فیسبوک: https://goo.gl/LVI290

> <<