اخبار

۸۳ سال از تصویب قانون کشف حجاب در ایران در زمان رضا شاه گذشت


{۸۳ سال از تصویب قانون کشف حجاب در ایران در زمان رضا شاه گذشت
دوشنبه ۱۷ دی، هشتاد و سومین سالگرد تصویب قانون کشف حجاب توسط مجلس شورای ملی است. نمایندگان مجلس شورای ملی سال ۱۳۱۴ در چنین روزی قانونی را …
منبع Google Alert

> <<

Didgah.tv

خبرهای مهم

18 ژانویه 2022 7.03 ب.ظ

Didgah TVس, ژانویه 18, 2022 7:03ب.ظURL:Embed:ای کسانی که می فهمید، زمان پاسخگویی به وجدان است! کورش عرفانی کورش عرفانی گزیده ای از برنامه کاوه آهنگر: آیا بحران اقتصاد جهانی به جنگ با ایران نیاز دارد؟ این برنامه…

17 ژانویه 2022 7.13 ب.ظ

Didgah TVد, ژانویه 17, 2022 7:13ب.ظURL:Embed:برنامه ی ویژه (۳۱۵) – افزایش تروریستم آخوندی و چشم انداز شکست مذاکرات دکتر کورش عرفانی تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوای برنامه های ویژه…

16 ژانویه 2022 11.35 ب.ظ

Didgah TVی, ژانویه 16, 2022 11:35ب.ظURL:Embed:برنامه ی ویژه (۳۱۴) – استقرار احساس خطر نابودی در بدنه ی نظام آخوندی دکتر کورش عرفانی تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوای برنامه های ویژه…

15 ژانویه 2022 11.57 ب.ظ

Didgah TVش, ژانویه 15, 2022 11:57ب.ظURL:Embed:آخرین سناریوی باقی مانده ی تغییر در ایران: انفجار اجتماعی – کورش عرفانی از سلسله بحث های درون تشکیلاتی حزب ایران آباد حزب ایران آباد پذیرای همه ی ایرانیان…

15 ژانویه 2022 9.53 ب.ظ

Didgah TVش, ژانویه 15, 2022 9:53ب.ظURL:Embed:برنامه ی ویژه (۳۱۳) – وحشت رژیمی ها از فرارسیدن روزهای خشم مردم دکتر کورش عرفانی تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوای برنامه های ویژه را به…

14 ژانویه 2022 11.38 ب.ظ

Didgah TVج, ژانویه 14, 2022 11:38ب.ظURL:Embed:برنامه کاوه آهنگر ۲۴ دی ۱۴۰۰ – ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ – دکتر کورش عرفانی در برنامه کاوه آهنگر این هفته، بحران اقتصاد جهانی و نیاز آن به راه انداختن جنگ با ایران مورد…

14 ژانویه 2022 8.34 ب.ظ

با وخامت بی سابقه‌ی اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران، اعتراضات صنفی و معیشتی در حال توسعه است. اما گستره‌ی این اعتراضات هنوز آن قدر نیست که بتوان به آن عنوان «جنبش اجتماعی» اطلاق کرد. شمار…

13 ژانویه 2022 7.00 ب.ظ

Didgah TVپ, ژانویه 13, 2022 7:00ب.ظURL:Embed:برنامه ی ویژه (۳۱۲) – به سوی موج های فقر و اعتراض در ایران دکتر کورش عرفانی تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوای برنامه های ویژه را به گوش هموطنانی…

12 ژانویه 2022 7.47 ب.ظ

Didgah TVچ, ژانویه 12, 2022 7:47ب.ظURL:Embed:برنامه ی ویژه (۳۱۱) – آغاز بروز آثار قحطی و کوپنی شدن نان دکتر کورش عرفانی تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوای برنامه های ویژه را به گوش هموطنانی…