اخبار

اطلاعات ویدیو

ایده ها و ریشه ها-98- سیامک ستوده – کورش عرفانی: انتخاب درست: ارتش حرفه ای یا ارتش مردمی؟

انتخاب درست: ارتش حرفه ای یا ارتش مردمی؟
ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه
مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه – 98 – : به تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۸
راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما