اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه کاوه آهنگر: سرگردانی مقامات ایران میان سازش یا مقابله در پرونده اتمی

برنامه ی کاوه آهنگر: ۲۲ اوت ۲۰۱۴
دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی
موضوع: سرگردانی مقامات ایران میان سازش یا مقابله در پرونده اتمی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما