اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه ی ویژه (۷۰) دکتر کورش عرفانی: احتمال مرگ و میر بالای شیوع کرونا به دلیل بی لیاقتی رژیم