اخبار

موج سوم جنبش، ۱۹۸ راه مبارزات غیر خشونت آمیز

روش های پیشنهاد شده در پایین به طور عمومی برای جنبش های اعتراضی و غیر خشونت آمیز مطرح می شود. این که آیا در هر کشوری، به طور مثال ایران، قابل استفاده باشد یا خیر بستگی به شرایط، فرهنگ و نیز ابتکار عمل مردم دارد. انتشار آن توسط ما برای این است که در جریان موج سوم و برای فعال سازی جامعه منبع ایده و الهام باشد. 


اعلام بیانیه های رسمی

۱سخنرانیهای عمومی

۲نامه هایی در جهت اعلام مخالفت یا حمایت

۳بیانیه های سازمان ها و موسسات

۴بیانیه های امضا شده گروهی

۵اعلامیه های كیفرخواست-دادخواست

۶تهیه طومارهای امضاء شده گروهی و همگانی

ایجاد ارتباط با مخاطبین گسترده تر

۷استفاده از شعار، کاریکاتور و نماد

۸پرچم ها، پوسترها و ارتباطات بصری

۹جزوه ها، رساله های چاپی و كتاب ها

۱۰روزنامه و مجله

۱۱نوارهای صوتی، رادیو و تلویزیون

۱۲زمین نویسی و دیوار نویسی

 

اقدامات گروهی

۱۳اعزام هیات های نمایندگی

۱۴اعطای جایزه های غیرواقعی و ظاهری

۱۵انجام لابی های گروهی

۱۶تشویق کارگران و کارمندان به اعتصاب و دست کشیدن از کار

۱۷انجام انتخابات غیرواقعی و ظاهری

 اقدامات گروهی نمادین

۱۸استفاده از پرچم ها و رنگهای نمادین

۱۹پوشش های نمادین

۲۰اجرای نماز و دعا

۲۱حمل اشیاء نمادین

۲۲درآوردن بخشی از لباس به نشانه اعتراض

۲۳تخریب اموال دولت و نه عمومی

۲۴استفاده از نورهای نمادین

۲۵نمایش تصاویر افراد و شخصیت ها

۲۶استفاده از شکلک های نقاشی شده افراد و شخصیت ها به نشانه اعتراض

۲۷استفاده از علامتها و نامهای جدید

۲۸ایجاد صداهای نمادین

۲۹اعلام نیازها و درخواست های عمومی نمادین

۳۰جلب توجه افراد عادی

 اعمال فشار بر روی افراد

۳۱بازخواست از شخصیت ها و ماموران

۳۲تمسخر و اهانت به شخصیت های حکومتی

۳۳ملاقات و مذاکره با مسوولان جهت دادخواست و انتقال مطالبات

۳۴تعقیب و مراقبت مسوولان

 اجرای تئاتر و موسیقی

۳۵استفاده از میان پرده های طنز و تمسخر آمیز

۳۶اجرای تئاتر و موسیقی

۳۷آواز خوانی و سرود خوانی

 ۳۸انجام تظاهرات همگانی

۳۹رژه های منظم مردمی

۴۰راهپیمایی و تظاهرات مذهبی

۴۱انجام سفرهای زیارتی

۴۲تظاهرات خودرویی

تشییع جنازه

۴۳انجام مراسم سوگواری سیاسی

۴۴تشییع جنازه های آرام و همراه با سکوت و داشتن نمادهای اعتراضی در دست

۴۵تشییع جنازه های همراه با تظاهرات و شعار

۴۶تجمع و تظاهرات در محل های خاکسپاری افراد و شخصیت ها

 اجتماعات عمومی

۴۷اجتماعات اعتراضی یا حمایتی

۴۸تظاهرات اعتراضی

۴۹استفاده از تظاهرات غیرمستقیم با استفاده از رنگها، نمادها و اشکال متنوع

۵۰آموزشهای درون گروهی به منظور افزایش آگاهی های سیاسی اجتماعی

خودداری و انکار

۵۱دست کشیدن و خودداری از کار

۵۲سکوت

۵۳انکار و نفی شخصیت های شناخته شده

۵۴کنار گذاشتن افراد و شخصیت های سیاسی اجتماعی همکاری کننده با سیستم

 روشهای عدم همكاری اجتماعی

طرد افراد و انزوای افراد و شخصیت ها

۵۵تحریم اجتماعی و عمومی

۵۶تحریم اجتماعی گزینشی

۵۷  عدم همخوابگی با همسران نابکار 

۵۸طرد و تکفیر شخصیت ها

۵۹تحریم سخنرانی مقامات و نمایندگان حکومت و دولت

 

عدم همكاری با روندهای اجتماعی، رسوم و نهادها

۶۰تعلیق فعالیت های اجتماعی و ورزشی

۶۱تحریم امور اجتماعی

۶۲اعتصاب ها دانشجویی

۶۳نافرمانی اجتماعی

۶۴كناره گیری از موسسات اجتماعی

 كناره گیری از نظام اجتماعی

۶۵در خانه ماندن

۶۶عدم همكاری شخصی بطور کلی

۶۷گریز از کار كارگران

۶۸تحصن

۶۹مخفی شدن دسته جمعی

۷۰مهاجرت اعتراضی ( هجرت)

 روشهای عدم همكاری اقتصادی

تحریم های اقتصادی

اقدام از سوی مصرف كنندگان

۷۱تحریم از سوی مصرف كنندگان

۷۲عدم مصرف كالاهای تحریم شده

۷۳سیاست ریاضت اقتصادی

۷۴خودداری از اجاره دادن ( مکانها، تجهیزات ، ابزارآلات، وسایل و… )

۷۵خودداری از اجاره ( مکانها، تجهیزات ، ابزارآلات، وسایل دولتی)

۷۶تحریم ملی مصرف كنندگان (کالا، خدمت )

۷۷تحریم بین المللی مصرف كنندگان

 اقدام از سوی كارگران و تولید كنندگان

۷۸تحریم از سوی كارگران

۷۹تحریم از سوی تولید كنندگان

اقدام از سوی واسطه ها

۸۰تحریم از سوی تدارک کنندگان کالاها و کارپردازان

 اقدام از سوی مالكین و مدیران

۸۱تحریم از سوی تجار و بازرگانان

۸۲خودداری از تحویل یا فروش کالاها

۸۳تعطیل کارخانجات از سوی کارفرمایان

۸۴خودداری از کمک های صنعتی

۸۵اعتصاب سراسری از سوی تجار

 اقدام از سوی صاحبان منابع مالی

۸۶بیرون کشیدن سپرده های بانكی

۸۷خودداری از پرداخت هزینه ها، دستمزدها، بدهی ها و مالیات ها

۸۸امتناع از بازپرداخت وام یا بهره آن

۸۹قطع وام ها و اعتبارات مالی

۹۰خودداری از خرج درآمدها

۹۱امتناع از دریافت پول ها و کمک های دولتی

 اقدام از سوی دولت ها

۹۲تحریم داخلی

۹۳تهیه فهرست سیاه بازرگانان

۹۴تحریم فروشندگان بین المللی

۹۵تحریم خریداران بین المللی

۹۶تحریم تجارت بین المللی

روشهای عدم همكاری اقتصادی

 اعتصاب

اعتصاب های نمادین

۹۷اعتصاب کوتاه مدت اعتراضی

۹۸اعتصاب یکباره ( برق آسا و بدون اطلاع قبلی)

 اعتصاب های كشاورزی

۹۹اعتصاب کشاورزان

۱۰۰اعتصاب كارگران مزرعه

 اعتصاب از سوی گروه های خاص

۱۰۱خودداری از انجام کارهای طاقت فرسا ( تحت فشار)

۱۰۲اعتصاب زندانیان

۱۰۳اعتصاب پیشه وران

۱۰۴اعتصاب کارشناسان و متخصصین

 اعتصاب های صنعتی عمومی

۱۰۵اعتصاب تشكیلاتی – سازمان یافته

۱۰۶اعتصاب صنعتی

۱۰۷اعتصاب برای ابراز همدردی با سایر گروه های اعتصاب کننده

 اعتصاب های محدود

۱۰۸اعتصاب همراه با اعلام هدفها و خواسته های خاص

۱۰۹اعتصاب همه گیر و گسترده

۱۱۰اعتصاب كندكاری

۱۱۱اعتصاب خواهان اعمال قانون کار کارگری یا کارمندی

۱۱۲تظاهر به بیماری

۱۱۳اعتصاب همراه ازا طریق استعفا

۱۱۴اعتصاب محدود ( در برابر اعتصاب نامحدود )

۱۱۵اعتصاب گزینشی

 اعتصاب های چند صنعتی چند بعدی

۱۱۶اعتصاب عمومی و سرتاسری سازمان یافته

۱۱۷اعتصاب کلی غیرسازمان یافته

ترکیب اعتصاب ها و تعطیلی های اقتصادی

۱۱۸اعتصاب عمومی سرتاسری هارتال

۱۱۹تعطیل کردن موقت فعالیت های اقتصادی


شیوه های عدم همكاری سیاسی

نفی مشروعیت

۱۲۰خودداری یا بازپس گیری بیعت سیاسی با رهبران سیاسی جامعه

۱۲۱خودداری ز اعلام حمایتعمومی از دستورات و مشروعیتحکومت

۱۲۲انتشار متون چاپی و انجامسخنرانی های مبتنی بر تشویق مقاومت مردم در برابر حکومت

عدم همكاری شهروندان حکومت

۱۲۳تحریم عناصر و بدنه های قانونگذاری

۱۲۴تحریم انتخابات

۱۲۵تحریم مسوولیت ها و مشاغل دولتی

۱۲۶تحریم اداره ها، موسسه ها و سایر عناصر دولتی

۱۲۷خروج از مدرسه های آموزشی دولتی

۱۲۸تحریم سازمان های تحت پوشش و حمایت دولت

۱۲۹خودداری از کمک به ماموران و کارگزاران اجرایی دولت

۱۳۰جابجایی علائم و مکان نماهای شخصی

۱۳۱خودداری از قبول و همکاری با ماموران انتصابی دولت

۱۳۲خودداری از انحلال سازمان ها و موسسه های موجود

 گزینه هایی در  راستای نوع اطاعت شهروندان

۱۳۳ابراز عدم تمایل بی میلی وپذیرش با تاخیر

۱۳۴نافرمانی در زمان نبودنظارت مستقیم

۱۳۵نافرمانی همگانی

۱۳۶نافرمانی پنهان غیر آشکار

۱۳۷خودداری از شرکت در یکتجمع یا اجلاس به منظور انشقاق

۱۳۸تحصن

۱۳۹عدم همكاری به هنگام خدمت اجباری( تحت فشار و تبعید)

۱۴۰مخفی شدن، فرار كردن و استفاده از هویت های جعلی

۱۴۱نافرمانی مدنی در برابر قوانین غیر مشروع

 اقدام از سوی كارمندان دولت

۱۴۲خودداری گزینشی در مورد کمک به تحقق هدف های دولتی

۱۴۳مسدود كردن خطوط فرماندهی و انتقال اطلاعات

۱۴۴به تعویق انداختن و ایجاد مانع در کارها

۱۴۵عدم همكاری های اداری و اجرایی عمومی

۱۴۶عدم همکاری قضایی

۱۴۷عدم كارایی آگاهانه و نیز عدم همكاری با عناصر و کارگزاران اجرایی

۱۴۸تمرد و شورش

 اقدامات دولت در سطح داخلی

۱۴۹طفره رفتن و تاخیرهای شبه قانونی

۱۵۰عدم همكاری با واحدهای متشكل دولتی

اقدامات دولت در سطح بین المللی

۱۵۱انجام تغییرات در کادر دیپلماتیك و سایر نمایندگی های سیاسی و اقتصادی

۱۵۲تاخیر انداختن و لغو اقدامات و رخدادهای دیپلماتیک

۱۵۳خودداری از شناسایی دیپلماتیک کشورها، نهادها و

۱۵۴قطع روابط دیپلماتیک

۱۵۵لغو عضویت در سازمان های بین المللی

۱۵۶خودداری از عضویت در نهادهای بین المللی

۱۵۷اخراج یک عضو از سازمان های بین المللی

 روش های تهاجمی و بدون خشونت

تهاجم روانی

۱۵۸سخن گفتن و ابراز نظرشخصی و بی پرده و صریح دربرابر دیگران

۱۵۹روزه گرفتن

الف) روزه فشار اخلاقی (روزهسیاسی

ب اعتصاب غذا

) روزه مقاومت منفی (ساتیاگراها

۱۶۰محکمه نمایشی

۱۶۱تحمل مصیبت و آزار غیرخشونت آمیز ( نظیر خود را به زنجیر کشیدن، چسب بر دهانزدن ، دوختن دهان

۱۶۲تحصن نشسته- بست نشستن

۱۶۳تحصن ایستاده

۱۶۴ابراز اعتراض سواره با استفاده از اتوموبیل، دوچرخه، اسب،

۱۶۵هجوم آوردن به سوی افراد و شخصیت ها

۱۶۶خردکردن اعصاب با روش های گوناگون

۱۶۷اجرای دعا و نیایش برای تحقق اهداف

۱۶۸حملات غیر خشونت آمیز

۱۶۹پرتاب های غیر خشونت آمیز نظیر تخم مرغ ، گوجه فرنگی

۱۷۰تهاجم و پیشروی فیزیکی غیر خشونت آمیز

۱۷۱تولید صداهای غیر خشونت آمیز همچون سوت زدن و هو کردن

۱۷۲کارشکنی و اختلال غیر خشونت آمیز در روند جلسات گوناگون سخنرانی ها، پارلمانها، و از رسمیت انداختن آنها

۱۷۳اشغال غیر خشونت آمیز مکان های عمومی و دولتی، وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و

تهاجم اجتماعی

۱۷۴ایجاد الگوهای جدید اجتماعی

۱۷۵ترتیب استفاده بیش از حد مجاز و ظرفیت از تجهیزات و امکانات موجود برای مختلکردن عملکرد آنها

۱۷۶استفاده از روش سکوت و بی عتنایی نسبت به وقایع

۱۷۷صحبت و اظهار نظر فعال در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی

۱۷۸نمایشهای چریکی

۱۷۹ایجاد نهادهای اجتماعی جایگزین

۱۸۰ایجاد سیستم های ارتباطی جایگزین


تهاجم اقتصادی

۱۸۱اعتصاب تمدیدی از نظر مدت

۱۸۲اعتصاب نشسته در محل کار

۱۸۳تصرف غیر خشونت آمیز یک زمین

۱۸۴ایجاد راهبندان در خیابان ها و جاده ها

۱۸۵جعل و تقلب با انگیز ه های سیاسی

۱۸۶جلوگیری و محدود کردن معاملات اقتصادی

۱۸۷تصرف دارایی ها

۱۸۸دامپینگ – فروختن یک کالا به میزان زیاد با قیمت کمتر از حد معمول برای رقابت بایک شخص یا نهاد

۱۸۹حمایت گزینشی از یک کالا یا خدمت

۱۹۰انتخاب بازارهای جایگزین

۱۹۱انتخاب وسایل نقلیه جایگزین برای وسایل نقلیه عمومی و دولتی

۱۹۲انتخاب نهادهای اقتصادی جایگزین

تهاجم سیاسی

۱۹۳ترتیب استفاده بیش از توان و ظرفیت سازمان های اداری موجود

۱۹۴افشاء هویت ماموران و سازمان های مخفی اطلاعاتی

۱۹۵تلاش برای زندانی شدن به وسیله دولت

۱۹۶نافرمانی مدنی در برابر قوانین

۱۹۷انجام یک اقدام بدون همکار و همدست

۱۹۸ایجاد حاکمیت دوگانه و دولت موازی

**

با الهام گرفتن از هریک از این روش ها تلاش کنید آنها را به صورت فردی و جمعی اجرا کرده و جامعه را فعال کرده و روحیه ی تهاجمی را گسترش دهید. هریک از این ها سبب می شود که رژیم ضعیف تر شده و یک قدم به فروپاشی و تسلیم در مقابل مردم ایران نزدیک تر شود. 

موج سوم: گسترش جنبش و بیدارسازی بخش های ساکت جامعه

**

موج سوم تدارک و آماده سازی است برای اقدام نهایی در موج چهارم 

**

جنبش موج به موج 

موج اول : آغاز جنبش 

موج دوم: تثبیت جنبش 

موج سوم: گسترش جنبش 

موج چهارم: پیروزی جنبش 

leave a reply

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

> <<

Didgah.tv

خبرهای مهم

19 آوریل 2024 5.34 ب.ظ

به این ترتیب، باید احتمال داد که زوج سرمایه داری-صهیونیسم به عنوان سرطانی در 1) فاز آخر 2) بدخیم 3) بدون درمان 4) در بدنی ضعیف وبی جان و 5 ) نزد بیماری روحیه باخته، کار بشریت، تمدن و حیات را در کره…

14 آوریل 2024 9.59 ب.ظ

یک بار باید همت کنیم و رژیم ضد بشری و ضد ایرانی دست نشانده ی صهیونیسم را که از سال 57 به تامین منافع اسرائیل مشغول است پایین بکشیم و ایرانمان را از سلطه ی لندن و تل آویو و مثلث مامور آنها، آخوند-پاسدار-بازاری…

12 آوریل 2024 10.04 ب.ظ

یا جامعه ی مدنی اسرائیل در آن جا و بخش آگاه مردم ایران در این جا دست به حرکتی مهم و نجات بخش می زنند و یا سرنوشت هر دو در دست سایکوپت های آدمخوار تروریست ضد بشر تباه خواهد شد.

05 آوریل 2024 8.59 ب.ظ

نگارنده باردیگر در راستای هشدارهای پیشین خود از تمامی ایرانیان به خواب رفته، خود را به خواب زده و یا علاقمند به خواب می خواهد که صدای کر کننده ی پای هیولایی که به سوی کشورمان روان شده را بشنوند.…

05 آوریل 2024 12.29 ق.ظ

برای صهیونیست های کابینه ی نتانیاهو جنگ ضروری حیاتی است، اما نه برای فردا، امروز، حالا. هشیار باشیم! دشمنان بشریت دست به کار شده اند و اگر متوجه وخامت اوضاع نشویم کار انسان روی سیاره ی زمین…

30 مارس 2024 9.44 ق.ظ

در سایه ی این نکات بدیهی است که سال 1403 خورشیدی می تواند برای نیروهای سیاسی واقع بین و عمل گرا سالی متفاوت از چهل سال حرف و سخن و گفتگوگرایی بی حاصل باشد.

22 مارس 2024 9.24 ب.ظ

اینک بر ما ایرانیان است که با درک این ریزه کاری های لازم و ضروری تصمیم بگیریم آیا می خواهیم به چنین نوع از کار جدید اجتماعی و سیاسی بپیوندیم و منشاء تغییر برای شرایط نابسامان کشور عزیزمان ایران…

20 مارس 2024 1.04 ق.ظ

ما از همه ی ایرانیانی که چنین نگاهی به تغییر و تحول در ایران وضرورت کار منظم سازمان یافته برای آن را دارند دعوت میکنیم که به حزب ما بپیوندند تا در مسیر استقرار «زندگی انسانی  جمهوری ایرانی»…

15 مارس 2024 10.04 ب.ظ

اینک یک «کمیته تدارک تشکیل جبهه ی مردمی جمهوری دوم» بنا گذاشته شده که آماده ی پذیرایی از هموطنان دیگر برای پیشبرد کار تدارکاتی است. ا